Terms & Conditions

 

Termene si Conditii

Versiunea 1 din data de 17 mai 2018 

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEASTA CONVENTIE (“CONVENTIA”) PRIVIND CONDITIILE DE FURNIZARE SI UTILIZARE A SERVICIILOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WWW.MONDAYLIFESTYLE.COM SI / SAU PRIN INTERMEDIUL APLICATIILOR DE MOBIL MONDAY LIFESTYLE DISPONIBILE IN MAGAZINELE DE APLICATII GOOGLE PLAY PENTRU SISTEMUL DE OPERARE ANDROID SI APPSTORE PENTRU SISTEMUL DE OPERARE APPLE IOS (DENUMITE IMPREUNA „MONDAYLIFESTYLE”), INAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE OFERITE DE METRIC SENSE S.R.L. (“COMPANIA”). ORICE UTILIZARE DE CATRE DVS. A SERVICIILOR OFERITE DE COMPANIE SEMNIFICA ACCEPTAREA DE CATRE DVS., IN INTREGIME, A TUTUROR PREVEDERILOR CONVENTIEI. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENELE SI CONDITIILE PREVAZUTE IN ACEASTA CONVENTIE INCETATI DE INDATA ORICE UTILIZARE A SERVICIILOR SUS-MENTIONATE.Acceptarea conventiei este conditionata in mod expres de acordul pe care vi-l dati fata de toti termenele si conditiile acestei conventii, cu excluderea expresa a oricaror alte termene si conditii.CONVENTIA 
privind termenele si conditiile 
de furnizare si utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul MONDAY LIFESTYLEServiciul de frunizare a planurilor nutritionale  („Serviciul”) permite utilizatorilor aplicatiei sa(a) comercializele planuri de nutritive si de activitateServiciul disponibil prin intermediul MONDAYLIFESTYLE si toate paginile web din cadrul Site-ului si aplicatiei de mobil MONDAYLIFESTYLE (Aplicatia), care sunt in legatura cu funizarea acestui serviciu, cu exceptia celor indicate diferit, sunt detinute si operate de Companie si accesate de dvs. cu respectarea urmatoarelor termene si conditii:1. Accesarea Serviciilor1.1. Compania furnizeaza servicii de comercializare a planurilor nutritionale si de activitate, potrivit prevederilor prezentei Conventiei si explicatiilor oferite pe Site si in Aplicatie. Compania furnizeaza Serviciul sub rezerva respectarii de catre Utilizator a prevederilor prezentei Conventii. “Utilizator” inseamna orice persoana, inclusiv dvs., care utilizeaza Serviciile / acceseaza paginile de internet care sunt in legatura cu utilizarea Serviciilor.1.2. Compania poate modifica, suspenda sau intrerupe in orice moment furnizarea Serviciilor si / sau accesul Utilizatorului la ele, in intregime sau in parte, inclusiv disponibilitatea oricarui element in legatura cu Serviciile, fara nicio notificare. Compania isi rezerva dreptul, ca potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod, sa refuze acordarea accesului la Servicii oricarei persoane, in orice moment.1.3. Utilizatorul persoana fizica certifica Companiei ca are cel putin 16 ani prin simpla acceptare a prezentei Conventii.

 

1.4. Utilizatorul certifica prin simpla acceptare a prezentei Conventii, ca potrivit prevederilor legale si / sau statutate are dreptul sa utilizeze Serviciile si sa acceseze paginile aferente Serviciului, si isi asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea Serviciului.2. Inregistrare si securitate2.1. Ca si conditie de utilizare a Serviciilor, Utilizatorului i se solicita inregistrarea in baza de date a Companiei, alegerea unei parole si a unui nume de utilizator. Utilizatorul va furniza Companiei date corecte, complete, actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce prevederile prezentei Conventii, ceea ce va putea avea ca urmare inchiderea imediata a contului sau de Utilizator.2.2. Utilizatoriilor le este interzis: (a) sa utilizeze ca si nume de utilizator numele / denumirea unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca si nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat Utilizatorul, fara autorizarea explicita a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie Compania va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator si conturile aferente de pe Site, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi cenzurata in nici un mod de catre alta persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele.2.3. Utilizatorul va fi singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si de mentinerea securitatii contului propriu. Compania este indreptatita sa considere ca orice persoana care furnizeaza parola si numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de Utilizatorul respectiv si Compania nu este raspunzatoare pentru nicio actiune a respectivei persoane in legatura cu utilizarea Serviciilor3. Nota de informare privind protectia datelor personale3.1. Conform cerintelor legislatiei in materia protectiei datelor cu caracter personal, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului si al Aplicatiei sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorul Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, servicii online de gestionare a cardurilor de fidelitate, si/sau furnizare bunuri si servicii.3.2. Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.3.3. In momentul crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului. 

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa consultati Politica de confidentialitate MONDAYLIFESTYLE.

 

4. Conditii de desfasurare, limitari si obligatii privind Serviciile4.1. Utilizatorul este responsabil pentru intreaga sa activitate privind Serviciile sau in legatura cu acestea. Orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare frauduloasa, abuziva sau ilegala a Serviciilor sau orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare a Serviciilor impotriva prevederilor prezentei Conventii ori intereselor Companiei sau altor persoane, confera Companiei dreptul de a intrerupe ori suspenda pe durata decisa discretionar de Companie dreptul Utilizatorului de a utiliza in intregime sau in parte Serviciile ori de a accesa Site-ul sau Aplicatia.5. Tarife si plati5.1. Avand in vedere ca o parte din Servicii sunt furnizate contra cost, Utilizatorul se obliga sa achite catre Companie toate tarifele aplicabile pentru respectivele Servicii, potrivit conditiilor prevazute pe Site in Lista de preturi in legatura cu Serviciile selectate de Utilizator. Tarifele din Lista de preturi sunt exprimate in moneda teritoriului utilizatorului si includ TVA.5.3. Compania isi rezerva dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii si de a stabili noi tarife in orice moment, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operanta imediat dupa notificarea in acest sens a Utilizatorului.

 

6. Limitarea raspunderii

 

6.1. Utilizatorul intelege si accepta ca prin intermediu Serviciilor Compania ofera doar o platforma online de gestionare a planurilor nutritionale si de activitate ale Utilizatorului, astfel ca nu are nicio obligatie ori raspundere privind urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: Utilizatorii care acceseaza Serviciile prin intermediul Site-ului sau a Aplciatiei; informatiile receptionate de Utilizatori in urma utilizarii Serviciilor; functionarea optima a echipamentului pe care Utilizatorul a instalat / utilizeaza Monday Lifestyle (inclusiv GPS integrat); orice consecinte care pot deriva din cele mentionate mai sus; actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizarii Serviciilor. Compania nu poate fi trasa la raspundere in orice mod ori masura pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciilor sau orice alta activitate in legatura cu Serviciile. Utilizatorul apeleaza la Servicii pe propria raspundere. Folosirea oricaror informatii furnizate prin intermediul Serviciilor va fi facuta de Utilizator in intregime pe propria raspundere. 

 

6.2. Compania nu garanteaza implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Compania va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Servicii si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.6.3. Serviciile si paginile web aferente acestora sunt puse la dispozitia Utilizatorilor potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, fara nici un fel de garantii, exprese sau implicite, si fara nicio raspundere din partea Companiei in legatura cu acestea. Compania nu garanteaza in nici un mod sau masura rezultatele utilizarii Serviciilor si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere juridica in legatura cu acestea. In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea paginilor aferente acestuia in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.6.4. Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Serviciilor si a paginilor web aferente, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Companiei. In cazurile de forta majora Compania si / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Companiei, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

7. Modificarea ConventieiCompania isi rezerva dreptul de a modifica orice prevedere din aceasta Conventie, in orice moment, potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod, prin postarea unui anunt pe Site, sau prin transmiterea unei informari via e-mail sau prin posta. Utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Utilizator, ulterior postarii Conventiei modificate pe Site, postarii anuntului sau transmiterii informarii, constituie o acceptare deplina si neconditionata de catre Utilizator a respectivelor modificari la Conventie.

 

8. Continutul Site-ului8.1. Site-ul, Aplicatia si intreg continutul sau, inclusiv cel aflat in legatura cu furnizarea Serviciilor, sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori cu prilejul utilizarii Serviciilor, putand fi utilizate cu autorizarea Companiei numai in stricta concordanta cu prevederile acestei Conventii. Toate materialele si informatiile disponibile pe Site inclusiv dar fara a se limita la continutul si elementele de grafica ale Site-ului, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, apartin Companiei si reprezinta Continutul Site-ului, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Companiei. Termenul de “Continut” include in mod special paginile de internet care sunt in legatura cu furnizarea Serviciilor, in integralitatea lor si orice componenta a acestora, incluzand aplicatiile web utilizate pentru furnizarea Serviciilor, imagini, text, design, dar fara a se limita la acestea. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopurile prevazute in aceasta Conventie si doar cu repectarea termenelor si conditiilor prevazute in aceasta Conventie. Orice utilizare a Continutului Site-ului si / sau a Serviciilor de catre terte persoane in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta Conventie se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al reprezentantului legal al Companiei. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat pentru utilizarea Serviciilor cu respectarea Conventiei. Compania isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.8.2. Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la orice Continut accesat in legatura cu Serviciile.8.3. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective. Utilizatorul care furnizeaza materiale / informatii Administratorului Site-ului declara si garanteaza ca nu incalca si nu a incalcat prin aceasta nicio obligatie legala sau contractuala fata de orice terte persoane sau entitati sau orice drepturi pe care le pot invoca acestea, inclusiv dar fara a se limita la obligatii de confidentialitate.9. Legatura cu alte site-uri

 

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, care sunt considerate de Companie utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. Compania este absolvita de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Companie. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Companie. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

10. Incetarea efectelor Conventiei

 

10.1. Compania poate inceta sau suspenda oricare sau toate Serviciile sau accesul la Site, fara notificare prealabila, in cazul in care Compania considera ca Utilizatorul incalca in orice mod sau in orice masura oricare din termenele si conditiile acestei Conventii.

 

10.2. In orice situatie de inchidere a contului Utilizatorului, inclusiv in cazul rezilierii de catre Companie potrivit celor de mai sus, Utilizatorul va inceta imediat sa utilizeze contul pe Site. Toate prevederile acestei Conventii care prin natura lor continua sa produca efecte dupa incetarea acesteia, includ dar nu se limiteaza la declinari de garantii si limitari de responsabilitate.


11. Alte clauze

 

11.1. In cazul in care oricare din parti va renunta temporar la exercitarea oricarui drept dintre cele prevazute in prezenta Conventie aceasta renuntare nu va putea fi considerata ca o renuntare definitiva la respectivul drept.11.2. Daca oricare prevedere din aceasta Conventie va fi declarata nula, prevederea respectiva va fi eliminata si inlocuita cu o alta prevedere in acelasi spirit, astfel incat prezenta Conventie sa produca in continuare efectele juridice avute in vedere initial.11.3. Drepturile sau obligatiile prevazute de aceasta Conventie nu pot fi transferate in nici un mod de catre Utilizator catre terte parti, decat daca exista acordul scris, prealabil si explicit al Companiei in acest sens.11.4. Partile convin ca orice litigii care intervin in legatura cu aceasta Conventie sau cu furnizarea Serviciilor vor fi judecate de catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Companiei. Legea aplicabila Conventiei este legea romana.11.5. Prezenta Conventie nu are in vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat intre Utilizator si Companie ca rezultat al prezentei Conventii, iar Utilizatorul nu are nicio autoritate de nici un fel sa angajeze Compania in orice mod in baza prezentei Conventii.